.header {text-align:center;}

Tuesday, January 8, 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018

NATIVITY ENCYCLICAL 2018

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΠΑΤΡΩΝ

     Τήν Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2018, ἑορτή τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ἐπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου, ἐπανηγύρισε ὁ φερώνυμος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Διονυσίου εἰς Ἄνθειαν Πατρῶν.      
    Ἐτελέσθη πανηγυρική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ πολιοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Ἀργολίδος καί Τοποτηρητοῦ Κορινθίας κ. Παχωμίου καί ἐπί πολλά ἔτη διατελέσαντος εἰς τό παρελθόν Τοποτηρητοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ΓΟΧ Πατρῶν, βοηθουμένου ὑπό τοῦ Παν. Ἱερομονάχου π. Ἀντωνίου.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
NΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Ημεροδείκτες 2019


    Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, γνωστοποιεί ότι έχουν ἐκδοθεί καί διατίθενται Ἡμεροδείκτες τοίχου καί τσέπης του ερχομένου Σωτηρίου Έτους 2019.
    Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε εις το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Γ.Ο.Χ. Αυστραλίας στο ακόλουθο e-mail: australiagoc@gmail.com.
    The Holy Archdiocese of GOC Australia would like to inform all that the wall and pocket calendars for 2019 have been published and are available. They are in both the Greek and English Language.

Wednesday, August 15, 2018


ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝΟΣ
Τήν Παρασκευή 28 Ἰουλίου 2018, ἡμέ­ρα μνήμης τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου πού ἑώρταζε τό ὁμώνυμον Ἡσυχαστήριον τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Σεβ. Περιστε­ρίου καί Νεαπόλεως ΓΑΛΑΚΤΙΩΝΟΣ στήν Οἰνόη Βιλλίων, ἐτελέσθη Τρισάγιον μέ τήν εὐλογία τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Ἀργολίδος Παχωμίου, στόν τάφο τοῦ Σεβασμιωτάτου καί κτήτορος τοῦ Ἡσυχα­στηρίου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τόν ἐσωτερικόν περίβολον τοῦ Ἡσυ­χαστηρίου, ὑπό τῶν Ἱερομονάχων π. Γερασίμου καί π. Ἀντωνίου μέ τήν παρουσία κατά σάρκα συγγενῶν τοῦ ἀειμνήστου σεβαστοῦ καί ἀγαπητοῦ Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
   Τήν Πέμπτη 27 Ἰουλίου 2018 μέ τό ἐκκλησιαστικόν ἡμερολόγιον, ἡμέ­ρα   μνήμης τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, πανηγύρισε τό φερώνυμο ἐκκλησάκι τοῦ μακαριστοῦ Γερασίμου Μοναχοῦ στή Νεμέα Κορινθίας. 
   Τήν Τετάρτη τό βράδυ ἐτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Γερασίμου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Εὐσταθίου. 
   Τό πρωί τῆς Πέμπτης λίαν ἐνωρίς μέσα στήν ἀπό­λυτη ἡσυχία καί τήν πρωινή δροσιά τῆς φύσεως, ἄρχισε ἡ πανηγυρική ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου προεξάρχοντος τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Ἀργολίδος καί Τοποτηρητοῦ Κορινθίας Σεβ. Παχωμίου συμπαραστα­τουμένου ὑπό τοῦ Σεβ. Πατρῶν Εὐσταθίου καί τριῶν Ἱερέων, τοῦ Ἀρχι­μανδρίτου π. Γερασίμου, τοῦ Ἱερομονάχου π. Ἀντωνίου καί τοῦ πρε­σβυτέρου π. Δημητρίου. 
   Στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὡμίλησε ὁ Σεβ. Παχώμιος ἀναφερθείς εἰς τήν παραδειγματικήν καί ὑποδειγμα­τικήν ζωήν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ἀλλά καί σέ σύγχρονα ἐκκλησιαστικά καί πνευματικά θέματα.  Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἔγινε περιφορά τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου καί ἐτελέσθη Τρι­σάγιον στόν παρακείμενο τάφο τοῦ μακαριστοῦ κτίτορος τοῦ Ναοῦ ἀειμνήστου μοναχοῦ π. Γερασίμου. Ἡ ἑορταστική πανήγυρις ἔκλεισε μέ ἐδέσματα καί ἀναψυκτικά τά ὁποῖα ἀπόλαυσαν οἱ χριστιανοί κάτω ἀπό τήν δροσιστική σκιά τοῦ πελωρίου πλατάνου, δίπλα στό ποτάμι, τό ὁποῖο καί αὐτό μέ τήν δροσιά καί τό κελάρυσμά του ξεκουράζει τήν ψυχή καί τό πνεῦμα τοῦ ἐπισκέπτη.


Thursday, August 2, 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ι.Σ 3582 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ by Australia GOC on Scribd

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Τήν Πέμπτη, 29 Ἰουνίου 2018, ἐτιμήθη μέ μοναστηριακή τάξιν καί ἱεροπρέπειαν ἡ μνήμη τῶν πανευφήμων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου εἰς τόν φερώνυμον ἀφιερωματικόν καί προσκυνηματικόν Ἱερόν Ναόν εἰς τόν Ξενώνα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἑξαμιλίων Κορινθίας. Ὅλων τῶν ἀκολουθιῶν καί τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Γέρων Μητροπολίτης Ἀργολίδος καί Κτήτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σεβασμιώτατος Παχώμιος. Συμμετεῖχαν εἰς τίς Ἱερές Ἀκολουθίες οἱ Ἱερεῖς π. Γεράσιμος καί π. Δημήτριος.


ΕΥΛΑΒΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ 

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΩΥΣΗ
Τήν Πέμπτη, 15 Ἰουνίου 2018, ἡμέρα κοιμήσεως τοῦ Ὁσίου Γέροντος Μωυσέως τοῦ Τρυπητήνια, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Ἑξαμι­λίων Κορινθίας, μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτελέσθη εὐλα­βές μνημόσυνον, εἰς μνήμην τοῦ Ὁσίου αὐτοῦ Γέροντος, προεξάρχον­τος τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Ἀργολίδος καί κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐπισκόπου Παχωμίου, πνευματικοῦ τέκνου τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Μωυσῆ, μέ τήν συμμετοχή τῶν Ἱερομονάχων π. Γερασίμου καί π. Ἀντωνίου.